ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!

4752

ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!

AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM
ปรับเวลา Arena Channel กลับมาเปิดทุกวัน! สายแข่งขันถูกใจแน่นอน..

เพื่อนๆ สามารถเข้าแข่งขันเกม AUDITION ใน Channel Arena ได้
โดยตอนนี้ เปิดทั้งหมด 4 Channel สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!

 ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!

 

1. Intermediate competition

เงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม
1. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เลเวล 6-80
2. เข้าได้เวลา 18.00 ประตูเปิด 10 นาที
3. เริ่มแข่ง 18.10 น.
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

ของรางวัล
Winner1 = 50,000 Den
Winner2 = 30,000 Den
Winner3 = 10,000 Den

และไอคอนเหรียญเงิน (คุณสมบัติ EXP*2)
สำหรับ Arena เหรียญเงินกรณีที่เป็นแชมป์ไปแล้วครั้งนึง จะไม่สามารถลงได้อีก
ของรางวัลจะได้รับทันทีเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง และไอคอนเหรียญจะหายไปเมื่อแชมป์คนใหม่ปรากฏตัวขึ้น!!

2. Expert competition

เงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม
1. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เลเวล 6-150
2. เข้าได้เวลา 19.00 ประตูเปิด 10 นาที
3. เริ่มแข่ง 19.10 น.
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

ของรางวัล
Winner1 = 100,000 Den
Winner2 = 50,000 Den
Winner3 = 30,000 Den

และไอคอนเหรียญทอง (คุณสมบัติ EXP*2)
ของรางวัลจะได้รับทันทีเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง และไอคอนเหรียญจะหายไปเมื่อแชมป์คนใหม่ปรากฏตัวขึ้น!!

3. Beatup competition

เงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม
1. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เลเวล 6-150
2. เข้าได้เวลา 20.00 ประตูเปิด 10 นาที
3. เริ่มแข่ง 20.10 น.
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

ของรางวัล
Winner1 = 100,000 Den
Winner2 = 50,000 Den
Winner3 = 30,000 Den

และไอคอนเหรียญ Beat Up
ของรางวัลจะได้รับทันทีเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง และไอคอนเหรียญจะหายไปเมื่อแชมป์คนใหม่ปรากฏตัวขึ้น!!

4. Beat Rush competition

เงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม
1. เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เลเวล 6-150
2. เข้าได้เวลา 21.00 ประตูเปิด 10 นาที
3. เริ่มแข่ง 21.10 น.
4. เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน

ของรางวัล
Winner1 = 200,000 Den
Winner2 = 100,000 Den
Winner3 = 60,000 Den

และไอคอนเหรียญ Beat Rush
ของรางวัลจะได้รับทันทีเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง และไอคอนเหรียญจะหายไปเมื่อแชมป์คนใหม่ปรากฏตัวขึ้น!!

 


ประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ทีมงาน AUDITION

ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!
ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  FACEBOOK ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  YOUTUBE ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  INSTAGRAM ARENA Comeback เปิดทุกวัน มันส์ทุกคืน!!  TWITTER