ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะ

1409

แจ้งปิดระบบ True Money ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 01.00 – 04.00 ค่ะ

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ ทุกวันพุธ เวลา 07.00 – 15.00 น.