Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง

8874

Item Gift Box คือ Item กล่องของขวัญ ที่เมื่อใช้งานแล้วมีโอกาสลุ้นรับไอเทมภายในเกม และไอเทมกล่องพิเศษ Bonus Gift Box 
ที่ใช้สะสมเพื่อลุ้นรับไอเทมอีกต่อได้ ซึ่งแต่ละกล่องจะมี % ที่ได้ไอเทมแตกต่างกัน สามารถหาซื้อได้จาก Shopping Mall ในหมวด "อื่นๆ" 
โดยจะมีขาย 3 แบบและราคาต่างกันดังนี้

Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง

Item Bonus Gift Box คือไอเทมที่สุ่มได้จากการเปิดกล่องทั้ง 3 แบบ เมื่อสะสมครบ 100 กล่อง จะสามารถลุ้นรับแรร์ไอเทม ระยะเวลา 30 วัน (สุ่มรับชิ้นใดชิ้นหนึ่ง)

Item Bonus Gift Box แรร์ไอเทม ระยะเวลา 30 วัน
Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง  Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง

 

วิธีใช้งาน Item Gift box

สำหรับวิธีใช้งาน Item Gift Box สามารถใช้งานได้ 2 สถานที่คือในหน้า Lobby และห้องรอเต้น จะมีปุ่มรูปกล่องของขวัญแสดงอยู่(ตามรูป)

เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างแสดงจำนวนกล่องที่เราซื้อเอาไว้ทั้ง 3 แบบและแสดงจำนวนกล่อง Bonus Gift Box  ด้วย หากต้องการเปิดกล่อง Gift box แบบไหน
 

ให้กดที่ปุ่ม "เปิด" ทางด้านล่างกล่องนั้นๆ แล้วระบบจะสุ่มและแสดงไอเทมที่เราได้ขึ้นมา รวมไปถึงการใช้งาน Bonus Gift Box ก็สามารถใช้จากหน้านี้ได้เช่นกัน

Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง  Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง

**กล่องแต่ละชนิด สามารถซื้อเก็บไว้สูงสุด 255 ชิ้นเท่านั้น และไม่สามารถขายคืนได้**