Item Gift Box คืออะไรและวิธีใช้งานยังไง

912

Item Gift Box คือ Item กล่องของขวัญ ที่เมื่อใช้งานแล้วมีโอกาสลุ้นรับไอเทมภายในเกม และไอเทมกล่องพิเศษ Bonus Gift Box 
ที่ใช้สะสมเพื่อลุ้นรับไอเทมอีกต่อได้ ซึ่งแต่ละกล่องจะมี % ที่ได้ไอเทมแตกต่างกัน สามารถหาซื้อได้จาก Shopping Mall ในหมวด "อื่นๆ" 
โดยจะมีขาย 3 แบบและราคาต่างกันดังนี้

Item Bonus Gift Box คือไอเทมที่สุ่มได้จากการเปิดกล่องทั้ง 3 แบบ เมื่อสะสมครบ 100 กล่อง จะสามารถลุ้นรับแรร์ไอเทม ระยะเวลา 30 วัน (สุ่มรับชิ้นใดชิ้นหนึ่ง)

Item Bonus Gift Box แรร์ไอเทม ระยะเวลา 30 วัน

 

วิธีใช้งาน Item Gift box

สำหรับวิธีใช้งาน Item Gift Box สามารถใช้งานได้ 2 สถานที่คือในหน้า Lobby และห้องรอเต้น จะมีปุ่มรูปกล่องของขวัญแสดงอยู่(ตามรูป)

เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างแสดงจำนวนกล่องที่เราซื้อเอาไว้ทั้ง 3 แบบและแสดงจำนวนกล่อง Bonus Gift Box  ด้วย หากต้องการเปิดกล่อง Gift box แบบไหน
 

ให้กดที่ปุ่ม "เปิด" ทางด้านล่างกล่องนั้นๆ แล้วระบบจะสุ่มและแสดงไอเทมที่เราได้ขึ้นมา รวมไปถึงการใช้งาน Bonus Gift Box ก็สามารถใช้จากหน้านี้ได้เช่นกัน

**กล่องแต่ละชนิด สามารถซื้อเก็บไว้สูงสุด 255 ชิ้นเท่านั้น และไม่สามารถขายคืนได้**