การสอบเลื่อนระดับแหวน

15817

หลังจาก การแต่งงาน เราจะได้รับแหวนมา 1 วง 

การสอบเลื่อนระดับแหวน

ซึ่งเราจะต้องทำการเก็บหัวใจ โดยการเต้นกับคู่เต้น , ทำสวน ให้ได้ตามกำหนด ถึงจะสอบเลื่อนระดับแหวนได้ 

หากหัวใจครบตามจำนวนการสอบเลื่อนระดับแหวน จะพบปุ่ม love party อยู่ที่หน้า Lobby

การสอบเลื่อนระดับแหวน

หากต้องการจะสอบเลื่อนระดับแหวน ฝ่ายชายจะต้องซื้อ Item Love Party Ticket จาก Fashion Mall 

*** ฝ่ายหญิงไม่สามารถส่งเป็นของขวัญมาได้ ***

การสอบเลื่อนระดับแหวน

เมื่อซื้อเสร็จให้กดปุ่ม Love Party ตรง Lobby (ตามรูปด้านบน) และทำการเต้นด้วยกันให้ผ่านตามเงื่อนไข

*** บัตร 1 ใบ ใช้ได้เพียง 3 ครั้ง หากสอบ 3 คร้ังแล้วยังเต้นไม่ผ่านเงื่อนไข ต้องทำการซื้อบัตรใหม่ ***

ซึ่งสามารถกดดูแหวนต่างๆได้ที่ รูปแหวน จะพบกล่องใส่แหวนปรากฏขึ้นมา

การสอบเลื่อนระดับแหวน