ของรางวัลที่ได้จาก Hidden Mission

1879

Q : ของรางวัลที่ได้จาก Hidden Mission

A : หากทำ Hidden Mission ครบ 100 % จะได้ Avatar ตามรูป โดยจะได้สีแบบสุ่ม

ของรางวัลที่ได้จาก Hidden Mission