เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2

25373

เลเวลแต่ละเลเวล exp ของที่ได้รับ มาดูกันเลยจ้า

Grade Title Level EXP Item
Novice Clumsy Dancer 1 0 2,000,000 Den (ต้องเล่นโหมดฝึกก่อน)
Novice Clumsy Dancer 2 220 Audition School Couple Style (Shoes) (30 Days)
+ Middle-Age White Angle (7days) + Wave long Hair (7days)
Novice Clumsy Dancer 3 1260 Audition School Couple Style (Pants) (30 Days)
สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 (Cash Item 7 days)
Novice Clumsy Dancer 4 3480 Audition School Couple Style (Jacket) (30 Days)
สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
(Cash Item 7 days)
Novice Clumsy Dancer 5 7140 Audition School Couple Style (Hair) (30 Days)
สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
(Cash Item 7 days)
Beginner Newbie Dancer 6 12500 Premium Messenger Plus(30days) +Aod Aod (30days)
+สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  2 ชิ้น(Cash Item 7 days)
Beginner Newbie Dancer 7 19695 สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  3 ชิ้น(Cash Item 7 days)
Beginner Newbie Dancer 8 29000  สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  3 ชิ้น (Cash Item 7 days)
Beginner Newbie Dancer 9 40500 สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  3 ชิ้น (Cash Item 7 days)
Beginner Newbie Dancer 10 54500 สุ่มรับไอเทมทรงผม / เสื้อ / กางเกง / รองเท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  3 ชิ้น (Cash Item 7 days)
Intermediate Street Dancer 11 71000 Premium Messenger Plus(30days)
Intermediate Street Dancer 12 90000 Home Premium Mark (30 Days)
Intermediate Street Dancer 13 112000 30 Days Exchange Ticket
Intermediate Street Dancer 14 137000 30% Discount ticket + Exp*2 Item
Intermediate Street Dancer 15 165000 30 Days Exchange Ticket
Intermediate Club Dancer 16 196000 Premium Messenger Plus(30days)
Intermediate Club Dancer 17 230500 30 Days Exchange Ticket
Intermediate Club Dancer 18 268500 30% Discount ticket + Exp*2 Item
Intermediate Club Dancer 19 310000 30 Days Exchange Ticket
Intermediate Club Dancer 20 354500 Meaw Meaw style + Electric Blue Wings
Advanced Amateur Dancer 21 403500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 22 456000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 23 512000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 24 572500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Amateur Dancer 25 637000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 26 705500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 27 778000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 28 855500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 29 937000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Backup Dancer 30 1023000 Nickname Change Item + Premium messenger plus (30 Days)
Advanced Main Dancer 31 1113500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 32 1208500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 33 1308500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 34 1413500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Main Dancer 35 1523000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 36 1638000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 37 1757500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 38 1882500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 39 2012000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Pro Dancer 40 2147500 Home Premium Mark (30 Days) + Premium messenger plus (30 Days)
Advanced Dance Master 41 2288000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 42 2434000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 43 2585000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 44 2742000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dance Master 45 2904500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 46 3072500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 47 3246500 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 48 3426000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 49 3611000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Dancing King/Queen 50 3802500 Dance Sport Couple Party Style + Exotic Blue Wings
Advanced World Star 51 4000000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 52 4300000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 53 4650000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 54 5000000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced World Star 55 5400000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 56 5850000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 57 6350000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 58 6900000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 59 7300000 1 Magic Lamp (7days)
Advanced Super Star 60 7850000 1 Magic Lamp (7days)
Super-Advanced Audition Master 61 8400000 Lv61 High Memorial Avatar
Super-Advanced Audition Master 62 9000000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 63 9600000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 64 10250000 Event Room Item
Super-Advanced Audition Master 65 10900000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 66 11600000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 67 12350000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 68 13150000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 69 14000000 Event Room Item
Super-Advanced Royal Master 70 14900000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 71 15850000 Lv71 High Memorial Avatar
Super-Advanced Special Master 72 16850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 73 17850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 74 18850000 Event Room Item
Super-Advanced Special Master 75 19850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 76 21850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 77 23850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 78 25850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 79 27850000 Event Room Item
Super-Advanced Elite Master 80 29850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 81 32850000 Lv81 High White Wings Memorial
Super-Advanced Grand Master 82 35850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 83 38850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 84 41850000 Event Room Item
Super-Advanced Grand Master 85 44850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 86 48850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 87 52850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 88 56850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 89 60850000 Event Room Item
Super-Advanced Master Legend 90 64850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 91 69850000 Lv91 High Black Wings Memorial
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 92 74850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 93 79850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 94 84850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 95 89850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 96 95850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 97 101850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 98 107850000 Event Room Item
Super-Advanced เลเวล 1-99 ใช้ EXP เท่าไรกันบ้างมีชื่อ Rank ว่าอะไรซอย 2 99 113850000 Lv99 The Highest Memorial

 

Random[leg/shoes/jacket/hair] *3 (7 days) (Random Cash Item)