การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

8499

Secret Garden สวนสมุนไพรแห่งความลับ ตอนที่ 2

จากครั้งที่แล้วเราว่ากันไปถึงการปลูกและการดูแลสมุนไพรกันไปแล้ว ในตอนนี้จะมาต่อกันถึงการนำสมุนไพรไปผสมยากันต่อครับ

สำหรับสมุนไพรนั้นเมื่อทำการเก็บเกี่ยวมาแล้วจะเป็นรูปถุงและเมื่อเก็บแล้วก็จะได้สมุนไพรตามที่เราปลูกเอาไว้ครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]   การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

 เมื่อเราได้สมุนไพรมาแล้วให้กดที่รูปหม้อผสมเพื่อเริ่มการผสมครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

ในหน้าต่างการผสมนั้นจะเป็นดังนี้ครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

จากนั้นจะเข้าสู่การผสมครับ โดยเลือกให้กรอบสีชมพูอยู่ที่สมุนไพรที่เราต้องการจากนั้นเลือก เพิ่ม 1 อย่างหรือ เพิ่ม 10 อย่างเพื่อนำสมุนไพรลงหม้อและ เอาออกทั้งหมดเพื่อใส่ใหม่ครับ

โดยจะต้องใส่ให้ครบตามสูตรนะครับ หากถูกต้องจะขึ้น ผสมได้ และผิดจะขึ้นว่า ผสมไม่ได้ ครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

เมื่อกดที่ผสมได้แล้วจะขึ้นหน้าต่างการคนหม้อปรุงยาครับ เมื่อคนแล้วก็จะได้ยาตามที่เราต้องการครับและไอเทมดังกล่าวจะไปอยู่ที่หัวข้อ สมุนไพร/วัตถุดิบ ใน My Item ครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

สูตรการผสมมีดังนี้ครับ

การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]  การใช้งาน secret garden [ตอนที่ 2 ผสมยา]

มาผสมยากันเยอะๆนะครับ