การใช้งาน Item VIP Room Card

787

ITEM VIP Room Card

วิธีการใช้งาน ไอเทม

1. ซื้อได้จาก Cash Shop ของเกม Auditon ในราคา 3,000 @Cash อยู่ในหมวดอื่นๆ

 

2.สรรพคุณของไอเทม และการใช้งาน ไอเทม VIP Room Card

 

 VIP Card จะตั้งห้องเมื่อไหร่นะ ก็จะอยู่เป็นห้องบนสุดเสมอๆ นะค่ะ

 

หลังจากกดใช้ เวลาของ Item VIP Card นะ จะสามารถใช้งานได้ 12 ชั่วโมง และคำนวนระยะเวลาในการใช้งานเมื่อออนไลน์ในเกมเท่านั้น!!!

3.วิธีการใช้งาน VIP Card : เพียงซื้อไอเท็ม VIP Card จากนั้นเข้าไปที่ MY ITEM และกดใช้งานตามปกติ

ตามรูป กดใช้งานที่สัญลักษณ์ U

** ไอเทม VIP Room Card จะต้องทำการกดใช้งาน ต่างกับ Evant Room ซึ่งซื้อแล้วจะใช้งานทันที