การใช้งาน Item VIP Room Card

5189

ITEM VIP Room Card

วิธีการใช้งาน ไอเทม

1. ซื้อได้จาก Cash Shop ของเกม Auditon ในราคา 3,000 @Cash อยู่ในหมวดอื่นๆ

การใช้งาน Item VIP Room Card

 

2.สรรพคุณของไอเทม และการใช้งาน ไอเทม VIP Room Card

 

 VIP Card จะตั้งห้องเมื่อไหร่นะ ก็จะอยู่เป็นห้องบนสุดเสมอๆ นะค่ะ

การใช้งาน Item VIP Room Card

 

หลังจากกดใช้ เวลาของ Item VIP Card นะ จะสามารถใช้งานได้ 12 ชั่วโมง และคำนวนระยะเวลาในการใช้งานเมื่อออนไลน์ในเกมเท่านั้น!!!

3.วิธีการใช้งาน VIP Card : เพียงซื้อไอเท็ม VIP Card จากนั้นเข้าไปที่ MY ITEM และกดใช้งานตามปกติ

ตามรูป กดใช้งานที่สัญลักษณ์ U

การใช้งาน Item VIP Room Card

** ไอเทม VIP Room Card จะต้องทำการกดใช้งาน ต่างกับ Evant Room ซึ่งซื้อแล้วจะใช้งานทันที