มารู้จักกับ ระบบ Couple Synergy กันเถอะ !

4468

Couple Synergy

ระบบ Couple Synergy จะทำให้คู่รักที่เต้นร่วมกัน ได้รับ Couple Point [หัวใจ] เพิ่มขึ้นจากปกติในแต่ละรอบเต้น

โดยจะมีทั้งหมด 5 ขั้นใน 1 วัน ซึ่งระบบจะทำการ Reset ทุกวัน เวลา 00.00 น.

ในแต่ละขั้นจะต้องเต้นให้ครบ 5 รอบ หลังจากเล่นจบในแต่ละขั้น ระบบจะให้เราพัก 20 นาที เพื่อเริ่มขั้นต่อไป

     Bonus Times           โบนัส (ต่อเพลง)     
ขั้นที่ 1 Couple point+1
ขั้นที่ 2 Couple point+2
ขั้นที่ 3 Couple point+3
ขั้นที่ 4 Couple point+4
ขั้นที่ 5 Couple point+5

มารู้จักกับ ระบบ Couple Synergy กันเถอะ !

*** หมายเหตุ***  

– Mode ที่สามารถได้รับ Bonus : Normal Mode , Beat Rush , One Two Party , Beat Up , Club Dance , B-Boy Battle

– ผู้เล่นที่มีจำนวนหัวใจเต็ม [ยังไม่ได้สอบอัพแหวน] จะไม่ได้รับ Couple Point Bonus