[AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition

9143
[AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition

 

AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ทีมงานขอประกาศงดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นประเภท Bot/Pro รวมไปถึงผู้รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น

 

อันเนื่องมาจากทีมงานเล็งเห็นว่าการเก็บหลักฐาน และกระบวนการในการตรวจสอบมีความละเอียดอ่อนมาก และเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องโหว่ หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การแก้ไขภาพ หรือการตั้งชื่อตัวละครคล้ายกัน ทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์งดรับ “หลักฐาน” ผู้กระทำผิดที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นประเภท Bot/Pro ในเกม Audition ทั้งนี้ทีมงานจะเข้าไปเก็บ “หลักฐาน” การกระทำผิดเองเท่านั้น

 

หมายเหตุ : โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro เช่น โปรแกรม Bot Auto , โปรแกรม Perfect, โปรแกรม Re NPC รวมไปถึงผู้รับผลประโยชน์จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่นด้วย

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

 

ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition  [AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition
[AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition  FACEBOOK  [AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition  YOUTUBE  [AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition  INSTAGRAM  [AUDITION] งดรับแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด จากการใช้โปรแกรมช่วยเล่น Bot/Pro ภายในเกม Audition  TWITTER