Item mode

817
Item Mode
 

เริ่มต้นจากการสร้างห้องใน Mode normal จากนั้นเลือกที่ลูกศรด้านล่างหาโหมด Item Mode ครับ

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดนี้มีดังนี้ครับ
1.กล่องไอเทม จะอยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แบ่งตามชื่อตัวละครครับ

2. Item เมื่อกดลูกศรครบตามจำนวนจะสุ่มไอเทมในโหมดนี้ออกมาโดยจะแสดงรูปภาพแบบนี้ครับ

3. รายละเอียดของไอเทมที่ได้รับจะเป็นกรอบเล็กๆด้านล่างใต้ลูกศรครับ

4. Item time ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของโหมดนี้เลยครับ เพราะมันคือ เวลาในการยิงไอเทมนั่นเองครับ โดยจะกดใช้ใส่ตัวเองหรือฝ่ายตรงข้ามก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดไอเทมครับ
*การกดยิงไอเทมต้องกดเลข 1 2 3 ที่อยู่ด้านบนตัว Q เท่านั้น*
**เมื่อได้รับไอเทมจากการกดลูกศรแล้ว ต้องรอเวลานี้เท่านั้นจึงจะกดใช้งานไอเทมได้**
***ไอเทมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียก็สามารถยิงใส่ตัวเองได้***

5. หน้าตาตัวละครหลังถูกแกล้ง ไอเทมกลั่นแกล้งจะมีหลายอย่างครับ เช่น ไฟฟ้าช๊อต ปาสีใส่ ปาหัวใจใส่ ครับ