วิธีการติดตั้งเกม Audition

45675

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเกมได้ที่นี่ จากนั้นเปิดไฟล์ AU_Downloader เพื่อเริ่มติดตั้งเกม

                    – Start เพื่อเริ่มดาวน์โหลด

                    – Pause เพื่อหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว

                    – Resume เพื่อกลับมาดาวน์โหลดต่อจากที่หยุดไว้

                    – Location เพื่อเลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ติดตั้งเกม ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 5 GB

 

วิธีการติดตั้งเกม Audition

 

          2. รอจนดาวน์โหลดครบ 100% จากนั้นโปรแกรมจะเปิดตัวติดตั้งเกมขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ (สามารถเข้าไปเปิดไฟล์ติดตั้งเกมเองได้ตามตำแหน่งที่เลือกเก็บไว้)

วิธีการติดตั้งเกม Audition

 

          3. คลิก [ทำต่อ >]

วิธีการติดตั้งเกม Audition

 

          4. เลือกตำแหน่งติดตั้งเกม ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 5 GB จากนั้นคลิก [ทำต่อ >]

วิธีการติดตั้งเกม Audition

 

          5. รอสักครู่… ระบบกำลังดำเนินการติดตั้งเกม

วิธีการติดตั้งเกม Audition

 

          6. การติดตั้งเกมเสร็จสมบูรณ์ คลิก [เสร็จ] จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Playpark Launcher ที่หน้าจอ Desktop เพื่อเข้าสู่เกม "Audition" (แนะนำให้เข้าเกมผ่านโปรแกรม Playpark Launcher จะสะดวกกว่าการเข้าเกมผ่าน Internet Explorer)

วิธีการติดตั้งเกม Audition