ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

5574

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

เงื่อนไขระบบ BGM Master
     1. ต้องเต้นโหมด Crazy 4 หรือ 8 เท่านั้น
     2. ทำการปิดการใช้งาน Change Key และ Insane 
     3. เพลงที่อยู่ใน BGM Master จะมีสัญลักษณ์ตัว M อยู่ท้ายชื่อเพลง

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

     4. การเต้นใน BGM Master จะต้องมีผู้เล่นภายในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
     5. คะแนนสูงสุดของ BGM Master จะทำการอัพเดททุกวันในเวลา 00.50 – 01.00 น.
     6. การเก็บสะสม Master Title ของแต่ละเพลง จะทำการ Reset ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน
         ในเวลา 00.50 – 01.00 น.

Master Score
หากต้องการตรวจสอบว่าเพลงนั้นๆ มีผู้ทำคะแนนสูงสุดไว้เท่าไร โดยการนำเม้าส์ไปวางที่ชื่อเพลง จากนั้นระบบ จะทำการแสดง
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของเพลงนั้นๆ ขึ้นมา 
และในแต่ละเพลงที่มีตัว M อยู่ ระบบจะทำการแสดงคะแนนของผู้ที่ได้ BGM Master เพลงนั้นๆ 
บริเวณด้าน ซ้ายล่างของจอ เวลาเริ่มเข้าเล่นเพลงนั้น

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน


สัญลักษณ์ Master Title
เมื่อทำการเต้นเพลงที่อยู่ใน BGM Master ในแต่ละเพลงระบบจะทำการเก็บเกจ % ของเพลงนั้นๆ 
โดยการเต้น 1 รอบ จะเก็บได้ 20% หากเก็บครบ 100% เพื่อนๆ จะได้สัญลักษณ์ Master อยู่ท้ายชื่อเพลง

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน   คือ เพลงที่ทำการเก็บเกจ % ได้ครบ 100%
ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน   คือ เพลงที่ทำการเก็บเกจ % ได้ครบ 100% และเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนเพลงนั้นๆ ได้สูงสุดในแต่ละวัน

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน   คือ เพลงที่ทำการเก็บเกจ % ได้ครบ 100% และได้มีการรับโบนัส EXP และ DEN จากการเล่นเพลงไปแล้ว 1 ครั้ง

Bonus ที่ได้จาก Master Title
เมื่อทำการเก็บ Master Title จนครบ 100 % และได้สัญลักษณ์ Master ในเพลงแล้ว จะมีสิทธิ์ได้รับ EXP และ DEN จำนวน 1 ครั้ง/วัน/เพลง 
โดยเพลงไหนที่ได้กดรับ Bonus ไปแล้ว จะแสดงสัญลักษณ์
 ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน  ที่ท้ายชื่อเพลง

ระบบ BGM Master เป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน

เงื่อนไขของ Bonus
     1. Bonus ที่ได้จะแสดงผลเมื่อเต้นเพลงที่อยู่ใน BGM Master เท่านั้น
     2. Bonus ที่ได้จะได้รับ 1 ครั้ง/วัน/เพลง โดยเพลงไหนที่ได้รับ Bonus ไปแล้วจะแสดง
         สัญลักษณ์ ที่ท้ายชื่อเพลง
     3. สัญลักษณ์ Master Title จะกลับมาเป็นปกติ และรับโบนัสได้อีกครั้งในเวลา 01.00 น. ของ
         วันถัดไป 
     4. ไอเทมรางวัลจะได้รับเพลง 1 ครั้ง/เดือน จนกว่าจะถึงเดือนถัดไป