แจ้งผู้กระทำผิด โปรแกรมช่วยเล่น

4871

Q – แจ้งผู้กระทำผิด (โปรแกรมช่วยเล่น)

A – ให้ทำการส่ง save replay การเต้นของตัวละครนั้นมาให้ทีมงานทำการตรวจสอบ โดยทำการอัพโหลดไฟล์ Save Replay ขึ้นเว็บไซต์ นำ link ไฟล์ดังกล่าว แจ้งเข้ามาที่ปัญหาหน้าเว็บไซต์