เข้าเล่นเกม Audition แล้วไม่มีเสียงเพลง

8166

Q – ปัญหาของการเข้าเล่นเกม Audition แล้วไม่มีเสียงเพลง

A – ให้ทำการเช็คในตัวเกม Audition  ก่อน โดยการกด Ctrl+S แล้วสังเกตที่มุมขวาบน เพื่อทำการปรับค่าระดับเสียง หรือ เชคจาก Icon Sound ว่ามีการ Mute ไว้หรือไม่