ขณะเล่นเกมแล้วถูกตัดออกจากเชิฟเวอร์

12485

Q – ปัญหาขณะเข้าเล่นเกมหรือกำลังเล่นเกม แล้วถูกหลุดออกจากเชิฟเวอร์ โดยขึ้นข้อความ ” ถูกตัดจาก Server “

A – ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจาก Server ที่ให้บริการขณะนั้นมีปัญหาหรือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของผู้เล่นเอง หรืออาจมีการ Login ID ของผู้เล่นซ้อนกัน กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง