เข้าเกมไม่ได้ขึ้นข้อความว่า “การเชื่อมต่อผิดพลาด” หรือ “การเชื่อมต่อล่าช้า”

4888

Q : เข้าเกมไม่ได้ขึ้นข้อความว่า “การเชื่อมต่อผิดพลาด” หรือ “การเชื่อมต่อล่าช้า” ไม่สามารถกดเริ่มเกมได้

A : ให้ตรวจสอบ Internet ที่ใช้งานว่าได้มี Block ไว้หรือไม่และลองเช็คความเร็วของสัญญาณ Internet ด้วย
      **ปัญหาที่พบส่วนมากจะพบกับผู้เล่นที่ใช้ Internet ของหอพัก หรือใช้การเชื่อมต่อ Internet ด้วย Wireless เป็นต้น**