ไม่สามารถเข้า FAM ได้ในกรณีระบบ messenger มีปัญหา

4040

Q – ไม่สามารถเข้า FAM ได้ในขณะที่ระบบ Messenger ใช้งานไม่ได้

A – ในขณะระบบ Messenger ไม่สามารถใช้งานได้ จึงส่งผลกระทบถึงระบบ FAM ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน