[AUDITION] ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อของเราเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ออดิชั่นแจกฟรีไอเทมเสื้อ ๙ ระยะเวลาถาวร ให้กับผู้เล่นทุกท่าน
รับไอเทมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๕๙ น.

        

เงื่อนไขกิจกรรม
- ๑ ไอดีสามารถรับไอเทมได้ทั้งซอย ๑ และซอย ๒
- ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากไม่ได้รับของรางวัลจะต้องแจ้งปัญหาเข้ามาภายใน ๗ วัน หลังกำหนดส่งของรางวัลมิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
[แจ้งปัญหาได้ที่นี่]

ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทีมงาน AUDITION