[AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ[AUDITION - NOTICE]
ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ
 
          AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านทราบ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารรับเงินรางวัลไม่ครบถ้วน สามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาได้ที่ audition@playpark.com ใส่หัวข้ออีเมล “[ATC2017] ส่งหลักฐานสำหรับรับเงินรางวัลเพิ่มเติม ประเภทการแข่ง___(เดี่ยวหรือทีม)___” ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินรางวัล โดยระบุข้อมูลในอีเมลมาดังนี้

            a. ประเภททีม
                - ชื่อทีม:
                - รางวัลที่ได้รับ: (เช่น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ อันดับ 1)
                - รอบการแข่งขัน: (เช่น รอบภูมิภาค สนาม__________ / รอบประเทศ)
                  
หากได้รับรางวัลที่รอบภูมิภาค และรอบประเทศ ให้ระบุมาให้ครบถ้วน (ไม่ต้องส่งอีเมลแยก)
                - แนบไฟล์เอกสารที่ขาด (ในเอกสารต้องเซ็นชื่อ - สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                       *กรณีขาดสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อ - สกุล ในใบรับรางวัลที่เซ็นในงาน PPFF8
                       **กรณีขาดสำเนาบัตรประชาชนคนใดในทีม ต้องรวบรวมมาให้ครบถ้วนในอีเมลเดียว


            b. ประเภทเดี่ยว
                - ชื่อ - นามสกุล
                - รางวัลที่ได้รับ: (เช่น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ อันดับ 1)
                - รอบการแข่งขัน: (เช่น รอบภูมิภาค สนาม__________ / รอบประเทศ)

                  หากได้รับรางวัลที่รอบภูมิภาค และรอบประเทศ ให้ระบุมาให้ครบถ้วน (ไม่ต้องส่งอีเมลแยก)
                - แนบไฟล์เอกสารที่ขาด (ในเอกสารต้องเซ็นชื่อ - สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
                       *กรณีขาดสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อ - สกุล ในใบรับรางวัลที่เซ็นในงาน PPFF8

[ ตรวจสอบสถานะการรับเอกสาร / การโอนเงิน ได้ที่นี่! ]
(ตรวจสอบได้หลังวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ทีมงาน AUDITION
 

เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่... AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุกกับเพื่อนคอเกมได้ 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดคลิก!