ระบบ Family Tree - Audition

          ระบบ Family Tree และระบบ Studio Photo นั้น จะทำให้ผู้เล่นเกม Audition สามารถสร้างครอบครัวของผู้เล่นได้ อีกทั้งในส่วนของ Studio Photo จะสามารถทำให้ผู้เล่นทำการถ่ายภาพในรูปแบบของครอบครัว พร้อมทั้งเขียนบรรยายความรู้สึกลงในรูปได้อีกด้วย... 

 


 
 


©2004-2005 T3 Entertainment CO.,LTD. All rights reserved. © 1997-2006 Yedang Online. All rights reserved. ©2006 Playpark Co., Ltd. All rights reserved.©2006 Asiasoft Corporation Public Company Limited.