ระบบ Makeup - Audition

           ระบบ Makeup System เป็นระบบที่ไว้ใช้อัพเกรดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Avatar ที่ใช้การ Makeup Item ที่เพื่อนๆ มีอยู่ มาปรับให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้น ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการ Makeup จำเป็นต้องใช้ Point และไอเทมเพิ่มเติมชนิดต่างๆ โดย Point จะได้รับจากการเล่นเกม และไอเทมเพิ่มเติมจะได้รับจากกล่องของขวัญหรือสามารถหาซื้อจากใน Shop ได้เช่นกัน


           ก่อนอื่นเพื่อนๆ จะต้องซื้อปีก Makeup เพื่อไว้สำหรับอัพเกรดเพิ่มประสิทธิภาพ โดยจะมีให้เลือก 3 แบบ มีทั้งแบบที่ขายเป็นเงิน Cash และเงิน DEN ซึ่งสามารถหาซื้อจากใน Shop โดยปีกแต่ละแบบเมื่อทำการอัพเกรดระดับแต่ละขั้น ก็จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป ซึ่งราคาของปีกแต่ละแบบมีดังนี้

           - Secret Angel Wing ราคา 1,000,000 DEN
           - Light Pure Wing
ราคา 10,800 Cash
           - Pride Soul Heart Angel Wing
ราคา 10,800 Cash

 

 
           หลังจากซื้อปีก Makeup เรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆ จะต้องเล่นเกมเพื่อสะสม Point ไว้ใช้สำหรับอัพเกรดระดับของปีก โดยคะแนนที่ใช้ในการอัพเกรด Makeup นั้น หากเล่นกับผู้เล่นจำนวนมาก ก็จะยิ่งได้รับคะแนนมาก โดยคะแนนที่ได้รับนั้นจะแสดงที่หน้าต่างผลลัพธ์ตอนจบเพลง ซึ่งในการอัพเกรดปีกแต่ละระดับ จะต้องใช้จำนวน 100 คะแนน และสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุดที่ 1,000 คะแนนเท่านั้น

 

 


           โดยขั้นตอนจากอัพเกรดระดับของปีก Makeup เพื่อนๆ จะต้องเข้าไปที่ Makeup Room ที่อยู่ตรงทางเข้า Shop

 
 

           หลังจากนั้นให้เพื่อนๆ ทำการคลิกที่ปุ่ม U ที่อยู่ใต้ปีก Makeup ที่ต้องการจะอัพเกรดระดับ โดยเมื่อคลิกแล้วปีก Makeup จะถูกย้ายเข้ามายังช่องอัพเกรด Makeup จากนั้นคลิกปุ่มใช้คะแนนเพื่ออัพเกรดระดับ และคลิกปุ่มยืนยันเพื่อเริ่มกระบวนการอัพเกรด โดยในทุกครั้งของการอัพเกรดจะต้องใช้คะแนนจำนวน 100 คะแนน โดยหากยิ่งอัพเกรดในระดับที่สูงขึ้น จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะอัพเกรดล้มเหลวเพิ่มขึ้นตาม และหากมีการอัพเกรดล้มเหลวตั้งแต่ขั้นที่ 2 ขึ้นไป ระดับของไอเทมก็จะถูกลดระดับลงมา และเอฟเฟคที่เคยใช้ก็จะหายไปด้วย
  

           นอกจากการอัพเกรดระดับของไอเทมแล้ว เพื่อนๆ ยังสามารถใช้ไอเทมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของไอเทมให้หรูหรามากกว่าเดิมเพิ่มขึ้น โดยไอเทมเพิ่มเติมสามารถหาซื้อได้จากใน Shop โดยไอเทมเพิ่มเติมจะมี 3 แบบดังนี้
           - Color Bead ราคา 600 Cash : ไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนสีของไอเทม
           - Bright Bead ราคา 1,200 Cash : ไว้สำหรับเพิ่มเอฟเฟควิ๊งค์ของไอเทม
           - Color + Bright Bead ราคา 2,400 Cash :
ไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนสีและเพิ่มเอฟเฟควิ๊งค์
 

        

 


©2004-2005 T3 Entertainment CO.,LTD. All rights reserved. © 1997-2006 Yedang Online. All rights reserved. ©2006 Playpark Co., Ltd. All rights reserved.©2006 Asiasoft Corporation Public Company Limited.