ระบบ BGM Master - Audition

 

Audition เปิดตัวระบบใหม่ เอาใจขาแดนซ์กับ 'BGM Master เทพเพอร์ฯ รายเพลง'
ครั้งแรกกับการบันทึกคะแนนของแต่ละเพลง แค่เต้นเพลงที่มีสัญลักษณ์ อยู่ท้ายเพลง
ก็เข้าไปร่วมเก็บคะแนนกันได้แบบง่ายๆ แถมยิ่งเต้นมาก ก็ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากอีกด้วย

 

 
Audition มาเมื่อไหร่ มันส์เมื่อนั้น
 
     1. ต้องเต้นโหมด Crazy 4 หรือ 8 เท่านั้น
     2. ต้องปิดการใช้งาน Change Key และ Insane
     3. เพลงที่อยู่ใน BGM Master จะมีสัญลักษณ์ อยู่ท้ายชื่อเพลง
     4. การเต้นใน BGM Master จะต้องมีผู้เล่นร่วมเต้นภายในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
     5. คะแนนสูงสุดของ BGM Master จะทำการอัพเดททุกวันในเวลา 00.50 - 01.00 น.
     6. การเก็บสะสม Master Title ของแต่ละเพลง จะทำการ Reset ทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน
         ในเวลา 00.50 - 01.00 น.
 
     เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบคะแนนสูงสุดของแต่ละเพลงได้ ด้วยการนำเม้าส์ไปวางที่ชื่อเพลง
 จากนั้นระบบ จะทำการแสดงผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของเพลงนั้นๆ ขึ้นมา โดยการอัพเดทคะแนน จะทำ
 การอัพเดทในเวลา 00.50 - 01.00 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีการบันทึกคะแนนใดๆ ทั้งสิ้น
 
     โดยในขณะที่เต้น ระบบจะทำการแสดงคะแนนของผู้ที่ได้ BGM Master เพลงนั้นๆ บริเวณด้าน
 ซ้ายล่างของจอ โดยคะแนนจะทำการอัพเดทในเวลา 00.50 - 01.00 น. ของแต่ละวัน
 
     ผู้เล่นที่สะสม (เพลงที่เก็บได้ครบ 100% และมีคะแนนเพลงนั้นๆ สูงสุด) ได้มากที่สุด
  ในแต่ละเดือนจะถูกจัดอันดับ 1-3 พร้อมแสดงรายชื่อ และมอบรางวัลพิเศษให้ทั้ง 3 อันดับ โดยราย
  ชื่อจะทำการอัพเดทในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 
     หากเพื่อนๆ ทำการเต้นเพลงที่อยู่ใน BGM Master ระบบจะทำการเก็บเกจ % ของเพลงนั้นๆ
 โดยการเต้น 1 รอบ จะเก็บได้ 20% หากเก็บครบ 100% เพื่อนๆ จะได้สัญลักษณ์ อยู่
 ท้ายชื่อเพลง
 
     เพลงที่ทำการเก็บเกจ % ได้ครบ 100%
     เพลงที่ทำการเก็บเกจ % ได้ครบ 100% และเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนเพลงได้สูงสุด
                 ในแต่ละวัน
     เพลงที่ทำการเก็บเกจ % ได้ครบ 100% และมีการรับโบนัส EXP และ DEN จากการ
                 เล่นเพลงไปแล้ว 1 ครั้ง
 
     เมื่อเพื่อนๆ เก็บ Master Title จะได้รับ EXP และ DEN จำนวน 1 ครั้ง/วัน/เพลง โดยเพลงไหนที่
   ได้รับ Bonus ไปแล้ว จะแสดงสัญลักษณ์ ที่ท้ายชื่อเพลง
 
 


 
     1. Bonus ที่ได้จะแสดงผลเมื่อเต้นเพลงที่อยู่ใน BGM Master เท่านั้น
     2. Bonus ที่ได้จะได้รับ 1 ครั้ง/วัน/เพลง โดยเพลงไหนที่ได้รับ Bonus ไปแล้วจะแสดง
         สัญลักษณ์ ที่ท้ายชื่อเพลง
     3. สัญลักษณ์ Master Title จะกลับมาเป็นปกติ และรับโบนัสได้อีกครั้งในเวลา 01.00 น. ของ
         วันถัดไป
     4. ไอเทมรางวัลจะได้รับเพลง 1 ครั้ง/เดือน จนกว่าจะถึงเดือนถัดไป
 

 


©2004-2005 T3 Entertainment CO.,LTD. All rights reserved. © 1997-2006 Yedang Online. All rights reserved. ©2006 Playpark Co., Ltd. All rights reserved.©2006 Asiasoft Corporation Public Company Limited.