โหมด Story Mode - Audition

          สำหรับ Story Mode เป็นโหมดการเล่นคนเดียว วิธีการเล่นคล้ายๆ กับการทำ Quest ในเกมอื่นๆ ซึ่งจะมีเนื้อเรื่อง และภารกิจที่สามารถทำไปด้วยได้


          ทางด้านหลังชื่อภารกิจจะเป็นช่องว่างๆ และให้เลือกที่ภารกิจนั้นๆ (นั่นคือภารกิจที่เราจะต้องทำหรือทำได้ขณะนั้น) ในกรณีถ้ายังทำไม่ผ่านหรือกำลังดำเนินการอยู่จะขึ้นว่า
          - ing แปลว่ากำลังทำอยู่ สีชมพูท้าย story นั้นๆ หากมี Level ถึงที่จะเล่น Story
          - Story สีส้มอยู่ท้าย story นั้นๆ แต่ยังไม่สามารถเลือกได้ต้องรอให้ถึงภารกิจนั้นๆ
          - Level สีเขียวหาก Level ยังไม่ถึงที่ story นั้นๆ

        


©2004-2005 T3 Entertainment CO.,LTD. All rights reserved. © 1997-2006 Yedang Online. All rights reserved. ©2006 Playpark Co., Ltd. All rights reserved.©2006 Asiasoft Corporation Public Company Limited.