วิธีติดตั้งเกม Audition

          1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งเกมได้ที่นี่ จากนั้นเปิดไฟล์ AU_Downloader เพื่อเริ่มติดตั้งเกม

                    - Start เพื่อเริ่มดาวน์โหลด
                    - Pause เพื่อหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว
                    - Resume เพื่อกลับมาดาวน์โหลดต่อจากที่หยุดไว้
                    - Location เพื่อเลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ติดตั้งเกม ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 5 GB

 

 

          2. รอจนดาวน์โหลดครบ 100% จากนั้นโปรแกรมจะเปิดตัวติดตั้งเกมขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ (สามารถเข้าไปเปิดไฟล์ติดตั้งเกมเองได้ตามตำแหน่งที่เลือกเก็บไว้)

 

          3. คลิก [ทำต่อ >]

 

          4. เลือกตำแหน่งติดตั้งเกม ควรมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 5 GB จากนั้นคลิก [ทำต่อ >]

 

          5. รอสักครู่... ระบบกำลังดำเนินการติดตั้งเกม

 

          6. การติดตั้งเกมเสร็จสมบูรณ์ คลิก [เสร็จ] จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Playpark Launcher ที่หน้าจอ Desktop เพื่อเข้าสู่เกม "Audition" (แนะนำให้เข้าเกมผ่านโปรแกรม Playpark Launcher จะสะดวกกว่าการเข้าเกมผ่าน Internet Explorer)


 

 


©2004-2005 T3 Entertainment CO.,LTD. All rights reserved. © 1997-2006 Yedang Online. All rights reserved. ©2006 Playpark Co., Ltd. All rights reserved.©2006 Asiasoft Corporation Public Company Limited.