โหวตเพลงโดนใจเดือนมีนาคม 2560
พันหมื่นเหตุผล - KLEAR
หลอกให้รัก - The Mousses
Wizard X - Blizzard
VINAI & SCNDL - Frontier
Pur3 - Mindless
DJ BL3ND - Rock Right Now
Marshmello - CoLoUR
Cedric Gervais - Higher Love
Dodge & Fuski - Your Love
Quintino - Bad Bitches
Hubba & Amanu - Moso