โหวตเพลงโดนใจเดือนตุลาคม 2560
One Direction - Drag Me Down
One Direction - Perfect
Vanze - Survive
Heuse & Zeus x Crona - Pill
Jo Cohen & BQ - Glowing At Night
Warriyo - Mortals
THBD - Lost In The Night
Something New by Joakim Karud
Unknown Brain - Superhero
Different Heaven - Nekozilla
Geoxor - You & I