audition

ยินดี "หมีแพนด้า" Audition ใจดี
แจกหน้า HaHa ร่วมดีใจไปพร้อมกันทั่วประเทศ!

          หมีแพนด้า หมีแพนด้า หมีแพนด้า หมีหมีแพนด้า... Audition ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ลูกหมีแพนด้ายักษ์ตัวน้อย สำหรับผู้เล่นที่ซื้อ สัตว์เลี้ยงแพนด้า "Deary" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2552 สามารถมารับ Avatar หน้าตา HaHa แสดงความดีใจแบบ 7 วันได้เลย!! แจกฟรีๆ รับขวัญแพนด้าน้อย ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2552 นี้เท่านั้น

AUDITIONPATCH6083 ระยะเวลาโปรโมชั่น
          สำหรับผู้ซื้อสัตว์เลี้ยงแพนด้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2552
          รับหน้าตาได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 00.00 น. ถึง 30 มิถุนายน 2552 เวลา 23.59 น.

AUDITIONPATCH6083 รายละเอียดโปรโมชั่น
          - สำหรับผู้ที่ซื้อสัตว์เลี้ยงแพนด้า "Deary" ระยะเวลา 30 วัน 90 วัน หรือ 365 วัน ระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2552 สามารถมารับรางวัล Avatar หน้า HaHa ได้ 1 ครั้ง โดยสามารถกดรับได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2552 เท่านั้น

AUDITIONPATCH6083 ไอเทมที่ได้รับ

หน้าตา HaHa ระยะเวลา 7 วัน

AUDITIONPATCH6083 เงื่อนไขในการขอรับไอเทมโค้ด
          1. 1 ID สามารถรับของรางวัล ได้ 1 ครั้ง
          2. Item Code ที่ได้รับจะไม่ผูกกับ ID
          3. ผู้เล่นที่สามารถกดรับไอเทมได้ จะต้องซื้อ สัตว์เลี้ยง Deary ระยะเวลา 30 วัน, 90 วัน หรือ 365 วัน ภายในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2552 เท่านั้น
          4. เปิดระบบขอรับไอเทมโค้ด : 
วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2552
          5. ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ : วันที่ 8 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2552
          6. เติมไอเทมโค้ดโดยเลือกเมนู กิจกรรม “โปรโมชั่น ยินดีหมีแพนด้า”
(เปิดระบบในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 เวลา 15.00 น. - 30 มิถุนายน 2552 เวลา 23.59)

(เลือก เติม โปรโมชั่น " โปรโมชั่น ยินดีหมีแพนด้า ")

AUDITIONPATCH6083 เงื่อนไขการใช้งานไอเทมโค้ด
          1. Item Code นี้จะสามารถเติมได้กับเกม Audition เท่านั้น
          2. Code 1 Code สามารถใช้เติมรับ Item ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
          3. Code 1 Code จะได้รับ Item ตามเพศของตัวละครที่กรอกรับเท่านั้น
          4. Code ทั้งหมด จะได้รับ Item ตามระยะเวลาที่กำหนด
          5. ในกรณีที่ภายใน ID มี Item ชิ้นนั้น อยู่แล้ว แบบชั่วคราว จะทำการเพิ่มระยะเวลาตามที่กำหนด
          6. ในกรณีที่ภายใน ID มี Item ชิ้นนั้น อยู่แล้ว แบบถาวร จะไม่เกิดผลอะไร
          7. Item Code ที่ได้รับจะผูกกับ ID ที่ร่วมกิจกรรม
          8. 1 ID สามารถเติมได้ 1 ครั้ง

ในกรณีพบปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ Call Center 02-725-0000 หรือ แจ้งปัญหาโปรโมชั่น

1.   โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อให้เรียบร้อยก่อนซื้อทุกครั้ง
2.   บริษัทสงวนสิทธิชดเชยสินค้าให้ผู้ซื้อ เฉพาะกรณีที่สินค้าไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับสินค้าซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของระบบเท่านั้น
3.   หากบริษัทไม่สามารถชดเชยสินค้าที่ท่านซื้อได้ บริษัทจะชดเชยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าสินค้าที่ท่านซื้อ

 


 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2552
ทีมงาน Audition Dance Online